Jak długo ważny jest certyfikat kompetencji zawodowych?

 w Bez kategorii, FAQ

Certyfikat kompetencji zawodowych wydawany jest bezterminowo. Problem polega jednak na tym, że możemy na pewien okres czasu utracić możliwość korzystania z tego certyfikatu.

Może to mieć miejsce w przypadku utraty dobrej reputacji przez zarządzającego transportem.
W takim przypadku możliwość korzystania z certyfikatu kompetencji zawodowych jest zawieszona, aż do odzyskania dobrej reputacji.