Jaki zakres wiedzy jest wymagany przy egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych

 w FAQ

W części teoretycznej (test) potrzebna jest znajomość ośmiu zagadnień, głównie prawnych.

Należą do nich: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku i zawodu przewoźnika, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe. W części praktycznej (zadania) wymagana jest znajomość rozwiązywania zadań z zakresu wynagrodzeń i pochodnych, wyliczania opłacalności inwestycji opartej na leasingu oraz planowania przewozu drogowego lub organizacji wycieczek lub przewozów osób na liniach regularnych.