Jakie są rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych?

 w FAQ

Występują dwa rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych: certyfikat kompetencji zawodowych wymagany przy przewozie osób i certyfikat kompetencji zawodowych wymagany przy przewozie rzeczy i spedycji.

Certyfikat na przewóz osób jest dokumentem upoważniającym do ubiegania się o uprawnienia przewozowe w zakresie odpłatnego przewozu samochodem osobowym, busem 8 lub 9-cio osobowym łącznie z kierowcą, a także autobusem i autokarem. Certyfikat na przewóz rzeczy jest dokumentem upoważniającym do ubiegania się o uprawnienia przewozowe w zakresie odpłatnego przewozu rzeczy pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pośrednictwa w przewozie rzeczy (spedycja).