Jakie wymogi musi spełniać osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych?

 w FAQ

Do ubiegania się o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych nie potrzeba spełniać żadnych warunków, poza pełnoletnością.

 

Dobrze jest jednak przystępować do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych posiadając przynajmniej podstawową wiedzę, wymaganą rozporządzeniem (WE) 1071/2009 oraz umiejętność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w stopniu umożliwiającym zaliczenie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Wiedzę tę można oczywiście pozyskać samodzielnie lub też przy pomocy wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się przygotowaniem do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.