Certyfikat kompetencji zawodowych
OFERTA, PROGRAM, METODA REALIZACJI

Projekt ŚWIAT CERTYFIKACJI to próba znalezienia najlepszej formuły przygotowania do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób, rzeczy i spedycji. Dopiero teraz, po 25 latach pracy zawodowej w szkoleniach i 17 latach realizacji kursów na certyfikat kompetencji zawodowych, postanowiłem zmierzyć się z tym problemem. Było mi o tyle łatwiej, że jedną z 2 części proponowanej hybrydowej propozycji testuję już ponad 7 lat, w ramach równolegle realizowanej działalności szkoleniowej, przygotowującej do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Efekty tych działań są bardziej niż zadowalające, ale nie wszystkim ta formuła odpowiada. Postanowiłem więc dodać do niej kolejną część, która jest bardzo osobliwą metodą nauczania, aby trafić tym do wszystkich zainteresowanych.

Pierwsza zasadnicza kwestia, nad którą proszę się zastanowić:

Ile zapamiętasz z dziesięciominutowego, a Ile z godzinnego monologu?

Ile zapamiętasz z całodniowego, a ile z kilkudniowego monologu?

Pamiętaj! na kursie, bez względu na formę przekazu, nikt Ci wiedzy do głowy nie nałoży.

Druga zasadnicza kwestia, którą proszę przyjąć do wiadomości:

Kurs na certyfikat nie powinien być procesem przekazywania wiedzy,

A PROCESEM UCZENIA SIĘ.

Sam przekaz wiedzy nie oznacza, że ona dociera do adresata, a jeżeli nawet, to czy ją rozumie, a jeżeli tak, to czy się z nią zgadza. Tu są niezbędne następujące relacje: zainteresowanie, zaangażowanie i współpraca Uczestników oraz wiedza i wiarygodność prowadzącego. Pamiętajmy, że współpraca i wiarygodność rozmówców to podstawy harmonijnej komunikacji werbalnej.

Trzecia zasadnicza kwestia, którą warto stosować:

Unikaj kursów, gdzie ktoś Cię będzie uczyć,

poszukaj takiego,

GDZIE TY MOŻESZ SIĘ CZEGOŚ NAUCZYĆ!

Do czego zatem sprowadza się moja propozycja?

Formuła wykorzystuje metody nauczania wg klasyfikacji prof. Wincentego Okonia – polskiego pedagoga, specjalisty w zakresie dydaktyki i pedeutologii, członka rzeczywistego PAN i obejmuje następujące metody:

 • podające (uczenie się przez przyswajanie);

 • problemowe (uczenie się przez odkrywanie);

 • waloryzacyjne (uczenie się przez przeżywanie);

 • praktyczne (uczenie się przez działanie).

Kurs trwa dokładnie tyle czasu, ile potrzebuję, aby zrealizować to, do czego jestem Wam niezbędny.

Metoda realizacji kursu

Dwa moduły dopołudniowe – to bardzo intensywne ćwiczenia, stąd dopołudniowa pora ich realizacji. Dwa moduły popołudniowe – to Dyskusja Okrągłego Stołu (DOS), polegająca na swobodnej wymianie poglądów między uczestnikami kursu a prowadzącym, przedstawiającym najważniejsze kwestie każdego z 8 modułów problemowych. W nieformalnych i swobodnych wypowiedziach wszystkich Kursantów między sobą, wymieniają oni własne poglądy i doświadczenia w odniesieniu do postawionych problemów, które następnie koryguje oraz uzupełnia osoba prowadząca dyskusję. Następuje tu zatem wielokrotne sprzężenie zwrotne, i to jest istota tej formy uczenia się. Ponadto Uczestnicy dokonują podziału na podgrupy, które rywalizują ze sobą pod względem… (niestety, informacja ta jest zastrzeżone wyłącznie dla Kursantów).

Przebieg kursu

Wspólnie spędzamy z sobą dwa dni po 8 godzin zegarowych, z przerwą na obiad po czterech godzinach, wg poniższego grafiku:

dzień pierwszy, moduł pierwszy, do obiadu:

 • informacje o egzaminie, jego przebiegu i formalnościach z tym związanych;
 • omówienie materiałów szkoleniowych i metod ich wykorzystania w procesie przygotowania do egzaminu;
 • prezentacja technik rozwiązywania testów egzaminacyjnych, a następnie sprawdzenie umiejętności posługiwania się nimi podczas ćwiczeń;
 • ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, dotyczących wyliczania wynagrodzeń i pochodnych oraz zadań związanych z inwestycją opartą na leasingu pojazdów;
 • przedstawienie zasad współpracy podczas realizacji modułów problemowych metodą DOS.

dzień pierwszy, moduł drugi, po obiedzie, w formule DOS:

 • dostęp do zawodu i rynku przewoźnika;
 • prawo cywilne;
 • prawo handlowe;
 • prawo socjalne.

dzień drugi, moduł trzeci, do obiadu:

 • szczegółowe omówienie norm dotyczących czasów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców oraz wybranych norm dotyczących czasu pracy kierowców;
 • ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w zakresie planowania przewozu drogowego rzeczy lub osób, fakultatywnie – sporządzania rozkładów jazdy.

dzień drugi, moduł czwarty, po obiedzie, w formule DOS:

 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności;
 • bezpieczeństwo drogowe;
 • przepisy podatkowe;
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • wiarę w to, że są w stanie bez większego problemu poradzić sobie podczas egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych;
 • fachową i bardzo szczegółową prezentację norm w zakresie czasów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i odpoczynków, a także norm wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców;
 • przygotowanie metodyczne do rozwiązywania testów egzaminacyjnych;
 • doskonałe, bardzo aktualne materiały szkoleniowe w postaci 4 skryptów, testów egzaminacyjnych oraz zadań problemowych, będących przedmiotem egzaminu;
 • certyfikat ukończenia kursu (ładniejszy niż certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika wydawany przez ITS), obiady oraz napoje;
 • najnowszą wersję oprzyrządowania Magicznego Długopisu Egzaminacyjnego, pozwalającego przenosić się do wirtualnej rzeczywistości, a ponadto zdawać egzamin przy pierwszy podejściu do egzaminu (skuteczny dla ok. 90% Jego Posiadaczy);
 • po ukończeniu kursu, wsparcie w procesie doskonalenia umiejętności w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, aż do zdania egzaminu.

Kursy realizowane są w grupach kilkuosobowych (5 – 10 osób).

Zapisy na kurs

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej karty zgłoszenia.

Po uzyskaniu zaproszenia do uczestnictwa w kursie, przelanie opłaty za kurs w oparciu o fakturę pro-forma.

Fakturę VAT Uczestnicy otrzymują na kursie.

Osoby, które zrezygnują z udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat, mają prawo do uczestnictwa w kolejnym takim kursie, bez dodatkowych kosztów, w ramach wniesionej wcześniej opłaty.

W przypadku braku możliwości realizacji kursu na certyfikat, z przyczyn leżących po stronie Organizatora, następuję zwrot przesłanych przez Uczestników opłat za kurs, najpóźniej dzień po dacie poinformowania o odwołaniu kursu.

Odpłatność za przygotowanie do egzaminu, w ramach prowadzonego przez nas kursu, wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, certyfikatem ukończenia kursu, obiadami i napojami oraz długopisem wynosi 1200 zł + VAT (1 476 zł).

pobierz druk karty zgłoszenia

Osobą prowadzącą kurs na certyfikat kompetencji zawodowych jest Jan Andrysiak, autor projektu ŚWIAT CERTYFIKACJI oraz autor opracowań wszystkich materiałów szkoleniowych.